POZWOLENIA ŚRODOWISKOWE ZEZWOLENIA WNIOSKI OPERATY OCENY ANALIZY EKOEXPERT

Menu Reklama

POZWOLENIA ŚRODOWISKOWE ZEZWOLENIA WNIOSKI OPERATY OCENY ANALIZY EKOEXPERT

POZWOLENIA ŚRODOWISKOWE ZEZWOLENIA WNIOSKI OPERATY OCENY ANALIZY EKOEXPERT


Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. to zespół doradców środowiskowych z wieloletnim doświadczeniem w realizacji kompleksowych usług środowiskowych dla firm. Firma EkoExpert opracowała kompleksową ofertę usług środowiskowych obejmujących doradztwo ekologiczne, obsługę ekologiczną firm oraz opracowania dokumentów środowiskowych wymaganych w prowadzonej działalności, w szczególności pozwolenia środowiskowe oraz zezwolenia środowiskowe. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert przygotowują wszelkie dokumenty środowiskowe zmierzające do uzyskania decyzji środowiskowej, w szczególności wnioski o wydanie decyzji środowiskowej, uzasadnienie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, które w znacznej mierze warunkuje możliwość rozpoczęcia działalności lub planowanej inwestycji. Firma EkoExpert posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu wniosków o wydanie pozwoleń środowiskowych tj. m.in. pozwolenia zintegrowane IPPC, pozwolenia na emisję hałasu, pozwolenia wodno-prawne na pobór wód i/lub wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, transport odpadów, unieszkodliwianie odpadów czy zezwolenia na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Firma EkoExpert dostosowuje zakres opracowań środowiskowych do aktualnie obowiązujących przepisów oraz standardów w tworzeniu wniosków o wydanie pozwoleń środowiskowych. Doradcy środowiskowi z EkoExpert opracowują także inne rodzaje dokumentów środowiskowych tj. karty informacyjne przedsięwzięcia, oceny oddziaływania na środowisko, w tym wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert oznacza merytoryczne wsparcie profesjonalistów z zakresu zarządzania ochroną środowiska, zarządzania dokumentacją środowiskową i daje możliwość przekazania uprawnień do reprezentowania firmy doświadczonym specjalistom ds. zarządzania ochroną środowiska w firmie. W ramach współpracy z firmą EkoExpert możliwe jest dostosowanie zakresu usług do potrzeb środowiskowych firmy oraz przekazanie uprawnień do reprezentowania firmy w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej, od której zależy rozpoczęcie planowanych inwestycji lub dalsze prowadzenie działalności. Firma EkoExpert oferuje elastyczne formy współpracy ekologicznej od realizacji wybranych zagadnień środowiskowych do kompleksowej obsługi ekologicznej firmy. Zachęcamy do kontaktu z doradcą środowiskowym w celu umówienia spotkania lub odwiedzin strony internetowej www.ekoexpert.com.pl i zapoznania się z kompleksową ofertą usług ekologicznych firmy EkoExpert.
Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');