Terapeuta zajęciowy

Menu Reklama

logo eBielsk.pl

Strona główna

Ogłoszenia

Katalog firm

Atrakcje

Forum
Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy


Dziś przedstawiamy Wam kierunek TERAPEUTA ZAJĘCIOWY.
Czego Cię nauczymy?
???? nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;
???? rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego;
???? planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
???? organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
???? dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.
A co dalej??
Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, poradniach rehabilitacyjnych, w środowiskowych domach pomocy, zakładach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, oraz przedszkolach integracyjnych.
Zainteresowanych zapraszamy do Sekretariatu przy ul. Św. Rocha 3a, Białystok.
Kwalifikacje potwierdzone egzaminem państwowym!
Nauka BEZPŁATNA 85 744 51 21

 


[UA]
???????? ?? ????????????? ??? ?????? ????????????.
???? ?? ??? ????????
???? ???????????? ?? ????????? ?????????????? ???????? ? ??????????, ???? ???????, ???????????-????????????? ?????????;
???? ????????????? ?? ??????????? ???-?????-?????????? ?????? ???????????;
???? ?????????? ?????????????? ?? ???????? ???????? ????????????? ??????? ? ??????????? ???????? ?? ???????????, ?????? ?? ????????? ???????????;
???? ??????????? ?????????? ? ????? ??????????? ? ????? ?????????? ?????????, ?????????? ?? ??????????? ?????????????? ??????????? ?? ???? ?????????? ?? ??????????? ??????????;
???? ??????????????, ?????????? ?? ?????? ???????? ?????????????? ???????.
?? ??????
?????????? ???????? ?????? ????????????????? ? ????????, ??????????-?????????????? ????????, ??????? ?? ???????? ?????????? ????????, ??????????? ??????? ??????? ??????’?, ??????????????? ????????, ???????? ???????????, ???????????-???????? ?????????, ??????????????? ???????, ????????????? ?????????.
???? ?? ???????????, ?????????? ??? ??????????? ?? ???????:
ul. Św. Rocha 3a, Białystok.
???????????? ??????????????? ????????? ???????!
???????? ???????? ??????????E, +48 85 744 51 21


Ogłoszenia

Zobacz także