Cerkiew w Szastałach - Cmenatrz

Menu Reklama

Bielsk Podlaski i jego atrakcjeCerkiew w Szastałach - Cmenatrz


Bielsk PodlaskiSzastały są jedną z sześciu miejskich wsi Bielska Podlaskiego, których mieszkańcy korzystali z praw i przywilejów mieszczańskich. Wieś ta dokumentach po raz pierwszy pojawia się w 1576 r. pod nazwą Koszczyno. W czasach pomiary włócznej wieś była osadzona na 29 włokach ziemi.

W 1779 r. Szastały, które nadal przemiennie nazywano Koszczynem, liczyły 41 domostw, w których mieszkali mieszczanie i 6 chat "komorników" - chłopów pańszczyźnianych. Ciekawostką jest, iż większość chat w tym okresie stała po południowej stronie ulicy, a tylko siedem na północnej. Najczęściej występującym we wsi nazwiskiem było nazwisko Puhacz, które w późniejszym czasie zmieniło formę na Puhacewicz. Po ponad stu latach - w 1896 r., wieś liczyła 61 domostw zamieszkałych przez 309 mieszkańców.

Do 1866 r. mieszkańcy Szastał ( prawie w stu procentach byli prawosławnymi) należeli do "Preczyścieńskaj" i "Mikołąjewskaj" parafii w Bielsku Podlaskim. W tym właśnie roku zostali oni dołączeni do "Michajłowskiej" parafii. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, z inicjatywy o. Leontija Tofiluka i mieszkańców wsi, rozpoczęto budowę drewnianej cerkwi koło wiejskiego cmentarza. Kamień węgielny pod świątynię Ikony Matki Bożej Sporytielnicy Chlebow położono 13 czerwca 1999 r. Cerkiew o zrębowej zbudował cieśla Józef Czołomiej z Augustowa. Osadzona na planie krzyża budowla cechuje się dużymi walorami estetycznymi i znakomicie wpisuje się w krajobraz.$('head').append('');